آخرین اخبار

«تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر حقوق بشر» منتشر شد

کتاب «تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر حقوق بشر (با تأکید بر نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نوشته‌ی «مح...