سبد خرید
    محصول قیمت تعداد مجموع
× تفسیر آزمون‌های شخصیت راهنمای بالینی بر آزمون‌های MMPI2-, MCMI – III, CPI-R, 16PF به انضمام آزمونها 300,000 ریال
300,000 ریال

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل 300,000 ریال
حمل و نقل

محاسبه هزینه حمل و نقل

مجموع 300,000 ریال