سبد خرید
    محصول قیمت تعداد مجموع
× تفسیر آزمون‌های شخصیت راهنمای بالینی بر آزمون‌های MMPI2-, MCMI – III, CPI-R, 16PF به انضمام آزمونها 300,000 ریال
300,000 ریال

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل 300,000 ریال
حمل و نقل
محاسبه هزینه حمل و نقل
مجموع 300,000 ریال