توماس جی ویلورد (Thomas G. Villord)

توماس جی ویلورد (Thomas G. Villord)

توماس جی. ویلورد مشاور مالی مشهوری است که حوزه کاری اصلی او حفظ دارایی­ و برنامه­ریزی دوران بازنشستگی برای شرکت­های تجاری و همچنین اشخاص می­باشد.

او مقالاتی نیز درباره سرمایه‌گذاری و برنامه­ریزی دوران بازنشستگی به رشته تحریر درآورده است و در حال حاضر بر روی کتاب بی­نام دیگری درباره مدیریت هزینه­ها کار می­کند.